• Rehabilitació i ampliacio d’edifici catalogat per a llar d’avis I escola de musica a i’Ametlla del Valles
  • Rehabilitació i ampliacio d’edifici catalogat per a llar d’avis I escola de musica a i’Ametlla del Valles
  • Rehabilitació i ampliacio d’edifici catalogat per a llar d’avis I escola de musica a i’Ametlla del Valles

Rehabilitació i ampliacio d’edifici catalogat per a llar d’avis I escola de musica a i’Ametlla del Valles

520 m2

El projecte consisteix en la rehabilitació integral de l’edifici catalogat de Can Muntanyola per a escola de música, i ampliació en planta baixa per a casal d’avis, amb passera de connexió a l’ascensor de l’edifici veí de biblioteca edificat recentment.

Atès que es tracta d’un edifici catalogat, es respecten els elements existents i s’utilitzen tècniques i materials tradicionals per a la seva rehabilitació.

LA NOSTRA APORTACIÓ

L’Ajuntament tenia un programa de necessitats molt complet i variat que calia ordenar i col·locar en l’edifici catalogat amb una forma quadrada i amb una escala centrada que es volia mantenir. Es va solucionar el tema de circulacions entre l’exterior, interior i la connexió amb l’edifici de la biblioteca existent. També es va treballar amb materials tradicionals en l’edifici catalogat i amb materials nous la torre de comunicació.