• Rehabilitació de façana catalogada, Carrer Margarit Barcelona
  • Rehabilitació de façana catalogada, Carrer Margarit Barcelona
  • Rehabilitació de façana catalogada, Carrer Margarit Barcelona

Rehabilitació de façana catalogada, Carrer Margarit Barcelona

600 m2

Rehabilitació de façana en edifici catalogat amb enderroc i nova execució de balcons. Per a la seva rehabilitació s’utilitzen tècniques i materials tradicionals. Es restauren i recuperen elements ornamentals de pedra, esgrafiats, persianes de fusta de llibret, i baranes i reixes d’acer forjat o fosa.

LA NOSTRA APORTACIÓ

En la mateixa execució de l’obra es van fer cales dels balcons i es van trobar les bigues en molt mal estat. Vaig prendre la decisió d’enderrocar-los tots i construir-los de nou, fora del pressupost establert ja que el seu estat de conservació ho aconsellava. Vaig aportar la meva experiència en materials tradicionals i tècniques de reparació.