• Reforma d’habitatge entre mitjeres a Siurana, Alt Empordà
  • Reforma d’habitatge entre mitjeres a Siurana, Alt Empordà
  • Reforma d’habitatge entre mitjeres a Siurana, Alt Empordà
  • Reforma d’habitatge entre mitjeres a Siurana, Alt Empordà
  • Reforma d’habitatge entre mitjeres a Siurana, Alt Empordà
  • Reforma d’habitatge entre mitjeres a Siurana, Alt Empordà

Reforma d’habitatge entre mitjeres a Siurana, Alt Empordà

148 m2

L’habitatge és la rehabilitació d’una casa entre mitgeres. La idea fonamental del projecte era aconseguir vistes i llum interior, a partir d’una configuració de planta molt racional, que respon a l’atapeït programa de necessitats, així com la utilització de materials tradicionals comuns a la zona.

En aquest sentit, la façana es recula 2 metres per formar un pati d’accés, tractat tot amb pedra.

L’alçada s’augmenta en 1.5 metres aproximadament, a fi d’afegir una nova planta i arribar a una alçada suficient per dominar una extensa panoràmica.

L’escala que puja a la segona planta, per tal de guanyar amplitud en el passadís, es dissenya de forma calada, amb graons de fusta massissa i amb estructura de suport penjada del forjat superior, que al mateix temps fa de barana. La seva traça rectilínia es contraposa a la corba que en aquest punt dibuixa la paret mitgera de pedra.

LA MEVA APORTACIÓ

En una casa entre mitgeres tancada per tres bandes i accés per un carreró petit, s’aconsegueix donar un espai d’estada exterior i proporcionar vistes. La distribució es realitza amb espais oberts per guanyar en il·luminació natural.

L’obra es va executar amb el termini i el pressupost previst.