• Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona

Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona

230 m2

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat amb planta soterrani, planta baixa i planta primera, amb coberta inclinada de teula corba.

L’objectiu principal de la reforma és el de millorar les condicions d’habitabilitat interior i intercomunicació entre les plantes, d’acord amb el programa de necessitats facilitat pels promotors. Es va modificar la caixa d’escala, i tots els interiors.

LA NOSTRA APORTACIÓ

Es tractava de realitzar el treball per a un client estranger que estava al seu país la majoria del temps. Es va complir en termini i pressupost perfectament.