ca
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona

Reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona

230 m2

Girona, Navata

2012

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat amb planta soterrani, planta baixa i planta primera, amb coberta inclinada de teula corba.

L’objectiu principal de la reforma és el de millorar les condicions d’habitabilitat interior i intercomunicació entre les plantes, d’acord amb el programa de necessitats facilitat pels promotors. Es va modificar la caixa d’escala, i tots els interiors.

LA NOSTRA APORTACIÓ

Es tractava de realitzar el treball per a un client estranger que estava al seu país la majoria del temps. Es va complir en termini i pressupost perfectament.