• Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona
 • Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona

Reforma de local per a cinema-bistrot Zumzeig, Barcelona

255 m2

El local on es situa el cinema està en la planta baixa d’un edifici d’habitatges. L’accés central en la finca divideix el local en dues zones amb un accés cadascuna d’elles. S’ajunten en la part posterior en un espai que correspon a l’antic pati de poma que es troba cobert en l’actualitat.

El projecte aprofita una de les entrades per a accés a la sala de cinema, i l’altra per situar el bar. D’aquesta manera, les dues activitats poden funcionar de manera independent.

Darrere del local es comuniquen els dos usos amb una gran obertura i s’accedeix a la sala de cinema situada a l’antic pati de poma. Entre la zona de bar i la sala de cinema es troba la sala de projecció i zona de magatzem.

Les parets interiors dels dos accessos de formes arrodonides realitzades amb taulons de fusta col·locats en vertical que ajuden a conduir i ordenar les circulacions cap a l’interior del local, unificant els espais de bar i vestíbul del cinema i la zona on es troben els serveis.

La sala de projecció es planteja de manera que es pugui veure el seu interior a través de petites obertures de vidre retallades en els paraments.

La sala de cinema s’organitza amb el millor aprofitament de la visió amb les butaques centrades i passadís a cada costat. Per aconseguir la visibilitat òptima es va preveure crear el pendent de la sala enfonsant el paviment aproximadament un metre.

LA NOSTRA APORTACIÓ
L’espai aconseguit mostra els materials i els espais en el seu estat primari, amb la mínima manipulació. Tot es mostra i tot està connectat visualment: els cristalls de la sala de projecció, les finestres en el sostre de les condícies, els acabats o no acabats d’algunes parets, el ciment de la barra, la fusta sense vernissar, el cel ras col .loc del revés, la taquilla oberta i utilitzada com a barra de bar.

Tot això per donar el veritable protagonisme a la ficció, l’ànima autèntica del local, sense que la realitat immediata i material distregui l’atenció del cinèfil.ga la atención del cinéfilo.