• Edifici “La Sibèria” al Campus Universitat Politecnica, Terrassa
  • Edifici “La Sibèria” al Campus Universitat Politecnica, Terrassa
  • Edifici “La Sibèria” al Campus Universitat Politecnica, Terrassa
  • Edifici “La Sibèria” al Campus Universitat Politecnica, Terrassa
  • Edifici “La Sibèria” al Campus Universitat Politecnica, Terrassa
  • Edifici “La Sibèria” al Campus Universitat Politecnica, Terrassa

Edifici “La Sibèria” al Campus Universitat Politecnica, Terrassa

2.800 m2

L’edifici obra una nova entrada al Campus des del carrer posterior , principi de l’eix ordenador de tot el Campus i unificador en un futur amb la part nova del mateix, alhora que crea una porta a la ciutat i revitalitza el carrer esmentat.

L’edifici s’organitza en dos parts, cadascuna d’elles prolongació en angle recte dels edificis TR4 i TR5 del Campus, situats a cada banda de l’edifici nou.

La primera part, al costat de l’edifici TR4 és de caire industrial i amb dues plantes de gran alçada, en una de les quals s’ha realitzat un altell. L’altra part de l’edifici nou, al costat del TR5 és de caire docent amb tres plantes d’alçada.

En el centre, on es troben les dues parts esmentades, apareix l’espai d’entrada al Campus, un buit de dues plantes d’alçada, i la passera exterior, desvinculada dels edificis, que permet la continuïtat de les circulacions des de sempre existents entre les dues bandes del Campus.

LA NOSTRA APORTACIÓ

El programa funcional de l’edifici era complicat amb intervenció de diferents departaments docents. A més calia resoldre i ordenar les circulacions : les internes del propi edifici i les generals que creuen el Campus d’una banda a l’altra. Es va realitzar la coordinació de tots els implicats per solucionar aquests temes en projecte.