• Biblioteca al campus Universitat Politècnica, Terrassa
  • Biblioteca al campus Universitat Politècnica, Terrassa
  • Biblioteca al campus Universitat Politècnica, Terrassa
  • Biblioteca al campus Universitat Politècnica, Terrassa

Biblioteca al campus Universitat Politècnica, Terrassa

670 m2

L’edifici de la biblioteca va ser projectat per a la seva construcció en fases. Es va projectar aleshores com un edifici format per dos cossos col.locats de costat i units per un pas central de vidre que formava un espai en U tot vidriat per garantir la continuitat visual entre els dos edificis.

En la primera fase de la Biblioteca. per raons de programa, calia destinar l’ espai més gran possible per a les sales de lectura i minimitzar els accessos, vestíbuls i serveis, els quals es podien duplicar en la segona fase.

En el moment en que es va realitzar la segona fase, les necessitats de la UPC havien canviat i la ubicació dels espais de creixement del Campus també. Així doncs, la segona fase no es va realitzar com estava projectada sino que es va col·locar a continuació de la primera, per la banda del darrera, tot aconseguint una sala única de lectura, i realitzant alguna modificació en l’edifici existent.

La tercera fase encara no s’ha realitzat.

LA NOSTRA APORTACIÓ

Vàrem adaptar l’edifici a les demandes del client amb les diferents fases que van canviar segons el que estava previst al llarg del temps. Es van fer els ajustaments necessaris a l’edifici per pal·liar els canvis, com l’addició de les lamel·les en el vidre de la sala com a protecció solar quan d’inici era el segon cos de l’edifici el que protegia del sol.