• Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona
  • Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona

Ampliació i reforma d’habitatge aïllat al Golf de Navata, Girona

150 m2

L’ampliació proposada segueix els criteris compositius de la casa. Anivella la paret de la part posterior fins a la fondària edificable permesa i manté la composició de les teulades inclinades. La formació o ampliació d’obertures en façana està destinada a incrementar la llum natural a l’interior de l’habitatge i a millorar la connexió amb l’espai exterior que envolta la casa.

Es va realitzar també una reforma del jardí.

LA NOSTRA APORTACIÓ

Es tractava de realitzar el treball per a un client estranger que estava al seu país la majoria del temps. Es va complir en termini i pressupost perfectament. Als dos mesos d’obra, en la seva primera visita i veient la marxa de les obres, va encarregar tota la reforma del jardí.

El jardí es va iniciar ràpidament i també es va acabar al mateix temps que les obres de la casa.