• Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge
  • Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge
  • Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge
  • Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge
  • Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge
  • Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge
  • Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge
  • Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge

Ampliació Habitatge Unifamiliar a Calonge

70 m2

L’ampliació realitzada se situa enmig de l’edificació principal i de la petita edificació que està davant de la piscina. L’ampliació ocupa tot l’espai entre les dues edificacions existents i manté el front porticat existent.

El nou edifici s’organitza en planta baixa on s’ubiquen dos dormitoris amb bany cada un d’ells. A la part posterior s’obre un pati que queda semisoterrat a causa del pendent de la parcel·la. A través del pati es dóna més llum natural als dormitoris i es crea ventilació creuada. Al pati se situa una escala lleugera que porta a la terrassa superior.

La coberta d’aquesta zona és una terrassa que s’aprofita per donar sortida al dormitori de l’edificació principal que està a la planta pis. Des de la terrassa es guanyen vistes cap al mar.

LA NOSTRA APORTACIÓ

El client ha estat al seu país (UK) tot el temps de la duració de l’encàrrec i la feina s’ha realitzat amb una fluida comunicació on line.