Construcció

CONSTRUCCIÓ 

Irabè Projectes sl realitza intervencions constructives d’obra nova o en qualsevol tipus d’edifici existent.

Realitzem una visita a la seva finca per entendre l’abast de l’obra a executar. Solucionem qualsevol tipus de treball de forma eficaç des de la part tècnica de projecte i direcció d’obres fins a l’obra pròpiament dita. Realitzem el procés de principi a fi per tenir tot el control del seu desenvolupament i poder oferir-li la millor solució tècnica en temps i qualitat òptims i amb el pressupost ajustat a les seves necessitats.

Obra nova

Irabè Projectes sl treballa amb qualsevol sistema constructiu, des del sistema tradicional amb murs de pedra (per masies, o construccions rurals) o d’obra de maons fins a sistemes més actuals industrialitzats.

La rapidesa i facilitat de muntatge d’un sistema industrialitzat permet un gran estalvi de temps i costos en l’obra. És un sistema sostenible apte per a construccions en alçada o per a habitatges unifamiliars.

Habitatges unifamiliars:

Habitatge de disseny i qualitat, personalitzable i ampliable en funció de les seves necessitats. Sistema constructiu molt eficient, amb terminis de construcció reduïts (4-5 mesos). Màxim estalvi energètic, sistema sostenible per garantir Qualificació energètica A.

Rehabilitació

Realitzem intervencions en edificis catalogats o no, (façanes, patis, terrats, col·locació d’ascensors) realitzem treballs de reforç d’estructures (parets de càrrega, forjats), reformes de pisos sencers, cuines o banys i tot tipus d’obra en un edifici existent .