ca

Tarifa / La nostra tecnologia puntera

TARIFA 

Contracti un arquitecte-project manager  amb experiència amb un equip de qualitat que entén el que vostè vol i redacta el projecte amb què està pensant. Calculem la nostra tarifa en funció del cost de les obres i dels recursos que hi dediquem, i normalment s’ajusta entre el 9 i 11% del cost de les obres.

La nostra tarifa inclou:

 • Redacció d’un projecte en fases.
 • Un calendari tancat del procès.
 • Un pressupost tancat.
 • Reunions amb el client durant el desenvolupament del projecte, en linia.
 • Un sistema de treball eficient.
 • Direcció de l’obra projectada.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • L’alliberament de l’estrés
 • La seguretat que sabrem ajudar-lo a reproduir les seves idees i necessitats en el projecte.

LA NOSTRA TECNOLOGIA PUNTERA 
 • El procés de producció es basa en eines informàtiques com a concepte de desenvolupament dels projectes i de comunicació entre els implicats.
 • Es gestiona amb transparència absoluta entre els implicats en el procés.
 • Tramet regularment la informació en línia al client en les dates pactades.
 • Es treballa en el núvol, i el client pot accedir al seu espai i comprovar l’estat del projecte en imatges, plànols o vídeos.
 • Avisos automàtics via SMS o correu electrònic en complir els terminis en les dates pactades, i per notificar anuncis o altres.

Truqui’ns. L’atendrà un arquitecte, que li donarà més informació sobre els nostres serveis i com li podem ajudar. Telf 34-93 452 4229