ca
OFERIM UN NOU CONCEPTE D'ARQUITECTURA INTEGRANT L'ARQUITECTURA I LA FIGURA DEL GESTOR DE PROJECTES.

ARQUITECTURA, PROJECT MANAGEMENT I CONSTRUCCIÓ

PROJECTES